Predpisy internetového obchodu intemerata.eu

- Online obchod dostupný na www.intemerata.eu prevádzkuje Przemysław Popek podnikajúci pod menom INTEMERATA Przemysław Popek (adresa miesta podnikania a korešpondenčná adresa: ul. Stanisława Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina) zapísaná do centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedených ministrom hospodárstva, NIP 6792623701 , REGON 357168071 , e-mailová adresa: office@intemerata.eu .

Objednávka bude vybavená za predpokladu, že tovar je na sklade. V prípade nedostupnosti niektorého z tovarov zahrnutých v objednávke je Zákazník informovaný o stave objednávky a rozhodne o spôsobe jej realizácie (čiastočná realizácia, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky).

Všetky ceny sú predvolene uvedené v poľských zlotých (meny, ktoré sú tiež k dispozícii: české koruny, eurá a libry) a zahŕňajú DPH. Cena uvedená za každý produkt je záväzná v čase uskutočnenia objednávky zákazníkom. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu cien ponúkaného tovaru, na uvedenie nového tovaru do ponuky internetového obchodu, na vykonávanie a rušenie propagačných kampaní na webových stránkach obchodu alebo na vykonávanie ich zmien.

Prijímame nasledujúce spôsoby platby: DotPay transakcie alebo bankový prevod.

Osady transakcií kreditnou kartou a e - prenos do počítača sú vykonávané prostredníctvom www.tpay.com a www.przelewy24.pl

Ak zvolíte možnosť „tpay“ alebo „Przelewy24“ za svoje nákupy zaplatíte do niekoľkých minút od dokončenia objednávky.

Ak zvolíte možnosť „Bankový prevod“ , uskutočníte platbu na naše číslo účtu, po pripísaní platby vám pošleme tovar.

Celkové náklady na dopravu závisia od celkovej hodnoty objednaného materiálu a spôsobu doručenia.

Pri zadávaní objednávky v hodnote presahujúcej 300 PLN, zásielku pošleme bezplatne poštou alebo kuriérom do Poľska, ak hodnota objednávky nepresiahne 300 PLN, pripočítajú sa náklady na dopravu vo výške 16 PLN.

V prípade dodávky tovaru lokálne v Krakove a okolí plníme objednávky, ktorých hodnota je minimálne 500 PLN.

Podrobnosti o bankovom prevode

Na účet by sa mali posielať bankové prevody:

INTEMERATA Przemysław Popek
ul. Stanisława Wyspiański 83
32-050 Skawina

NIP 6792623701 , REGON 357168071

Číslo bankového účtu na výber, vyjadrené v mene:

1.
Držiteľ: INTEMERATA PRZEMYSŁAW POPEK
Mena: EUR
IBAN: PL 51109025900000000143708847
SWIFT kód banky: WBKPPLPP
Názov banky: Santander Polska SA
Adresa banky: al. Jana Pawła II 17, 00-854
    Krajina banky: Poľsko

2.

Držiteľ: INTEMERATA PRZEMYSŁAW POPEK
Mena: CZK
IBAN: PL 48109025900000000143708998
SWIFT kód banky: WBKPPLPP
Názov banky: Santander Polska SA
Adresa banky: al. Jana Pawła II 17, 00-854
    Krajina banky: Poľsko

3.

Držiteľ: INTEMERATA PRZEMYSŁAW POPEK
Mena: GBP
IBAN: PL 64109025900000000143708904
SWIFT kód banky: WBKPPLPP
Názov banky: Santander Polska SA
Adresa banky: al. Jana Pawła II 17, 00-854
    Krajina banky: Poľsko

4.

Držiteľ: INTEMERATA PRZEMYSŁAW POPEK
Mena: USD
IBAN: PL 72109025900000000143708954
SWIFT kód banky: WBKPPLPP
Názov banky: Santander Polska SA
Adresa banky: al. Jana Pawła II 17, 00-854
    Krajina banky: Poľsko

V prípade zrušenia objednávky nás prosím kontaktujte čo najskôr, pretože sa snažíme zásielku vybaviť ihneď po prijatí objednávky.

Na propagačný predaj je určený obmedzený počet tovarov a objednávky sa vybavujú v poradí, v akom sa na tento tovar prijímajú objednávky, až do vyčerpania zásob krytých touto formou predaja.

Obchod si vyhradzuje právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.

Všetky objednávky sú odoslané do 1-3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky za predpokladu, že je tovar na sklade.

Údaje o adrese:

INTEMERATA Przemysław Popek
ul. Stanisława Wyspiański 83
32-050 Skawina

Všetky súbory, texty, fotografie alebo grafické prvky na webových stránkach intemerata.eu sú chránené autorskými právami a nemôžu byť použité bez písomného súhlasu majiteľa. Reprodukcia, reprodukcia alebo modifikácia materiálov nachádzajúcich sa na webových stránkach obchodu je zakázaná.

Spoločnosť INTEMERATA nezodpovedá za nákupy v obchode intemerata.eu tretími osobami na účet poškodenej osoby.

Spoločnosť INTEMERATA vynakladá maximálne úsilie, aby fotografie a popisy tovaru odrážali čo najpresnejšie jeho skutočný vzhľad. Vzhľadom na to, že sa nastavenie displeja ako aj parametre jednotlivých monitorov môžu navzájom líšiť, obchod nenesie zodpovednosť za možné rozdiely medzi skutočným vzhľadom výrobkov a obrázkom zobrazeným na monitore objednávateľa.

Zákazník nemôže zrušiť objednávku, ktorá už bola odoslaná a potvrdená.

Súdom príslušným pre akékoľvek spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy je súd príslušný podľa sídla žalovaného.

Vráti sa

  1.      Výrobky objednané v internetovom obchode intemerata.eu môžu byť vrátené v súlade so zákonom č 30. mája 2014 (vestník zákonov z roku 2014, č. 2, položka 827) do 14 dní odo dňa jeho prijatia. Články odoslané neskôr nebudú akceptované.
  2.      Zakúpený tovar je možné vrátiť, ak je nepoužitý, čistý, bez zápachu, v pôvodnom balení, s visačkami a inými prvkami, ktoré mal v čase predaja. K vrátenému tovaru musí byť priložená aj fotokópia faktúry.
  3.      Neprijímame vrátenie balíkov zaslaných do obchodu s dobierkou.
  4.      V čase odstúpenia od zakúpených produktov by mali byť zaslané späť doporučene na adresu obchodu. Garantujeme vrátenie sumy rovnajúcej sa predajnej cene tovaru alebo nahradenie tovaru iným, ako bolo vopred dohodnuté. Náklady na odoslanie a vrátenie zásielky k nám hradí zákazník.
  5.      V prípade, že vrátenie tovaru nebude akceptované, bude mu na náklady zákazníka zaslané späť.

Dôvodom neprijatia vrátenia môže byť: vrátenie tovaru po 14 dňoch od prijatia zásielky, chýbajúci doklad alebo faktúra, špina.

Pokiaľ nebude vrátenie akceptované, bude produkt vrátený kupujúcemu na dobierku (platba podľa cenníka prepravných nákladov). Ak si zákazník túto zásielku neprevezme, bude to mať za následok opätovné zaslanie produktu, pokiaľ zákazník nekryje náklady spojené s odoslaním a vrátením produktu do obchodu. Výrobky budú uskladnené 14 dní od okamihu vrátenia nevyzdvihnutej zásielky.

  1.      Aby bolo možné váš návrat vybaviť rýchlo, vopred si telefonicky dohodnite, čoho sa návratka týka a prečo sa uskutoční. Tovar by mal byť zabalený v spevnenom ochrannom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, a zaslaný doporučene na adresu obchodu:

INTEMERATA Przemysław Popek
ul. Stanisława Wyspiański 83
32-050 Skawina

  1.      K vráteniu tovaru dôjde na základe opravnej faktúry vystavenej do 14 pracovných dní odo dňa fyzického prijatia vrátenia tovaru obchodom (s kompletnou dokumentáciou). Suma na dobropise by sa mala odpočítať od celkovej sumy na faktúre, na ktorú bol dobropis vystavený.
  2.      V prípade schválenia vrátenia je vystavená opravná faktúra, na základe ktorej je vrátená platba za tovar.

Reklamačný poriadok

1. V prípade zmlúv uzavretých so Spotrebiteľmi v zmysle čl. 22¹ Občianskeho zákonníka, Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi v zmysle ustanovení čl. 556 a nasl. Občianskeho zákonníka pre fyzické alebo právne vady (záruka).

2. Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služby a ďalšie sťažnosti súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu:

2.1. Sťažnosti spojené s poskytovaním Elektronických služieb prostredníctvom Internetového obchodu a ďalšie sťažnosti spojené s prevádzkou Internetového obchodu môže Príjemca služby podať e-mailom na adresu: office@intemerata.eu alebo písomne na nasledujúcu adresu adresa:
ul. Stanisława Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina.

2.2. V popise sťažnosti sa odporúča uviesť čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu sťažnosti, najmä typu a dátumu nezrovnalostí a kontaktných údajov - to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti službou. Poskytovateľ.

2.3. Poskytovateľ služby posúdi reklamáciu okamžite, najneskôr do 14 dní.

2.4. Odpoveď Poskytovateľa služby na reklamáciu sa zasiela na adresu uvedenú Príjemcom služby, pokiaľ Príjemca služby neurčí inak.

Bezpečné nakupovanie

Nakupovanie na našom webe je zabezpečené protokolom SSL. Platby sa uskutočňujú prostredníctvom bezpečných bezhotovostných transakcií TPay, Przelewy24, PayPal alebo bankovým prevodom na náš účet. Transakcie spracovávané tpay.pl , transfery24 a Paypal zaisťujú najvyššiu úroveň bezpečnosti. Spoľahlivosť transakcií zaručujú najnovšie metódy šifrovania údajov v kombinácii s prvotriednou hardvérovou platformou.

Product added to compare.