Skawina, 25. března 2021.

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Podle čl. 13 s 1–2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Journal of Laws UE L 119, s. 1) - dále jen GDPR - bychom vás chtěli informovat, že:

  1. Správcem vašich osobních údajů je pan Przemysław Popek podnikající pod jménem INTEMERATA Przemysław Popek (adresa podnikání: ul. Stanisław Wyspiańskiego 83, 32-050 Skawina, NIP: 6792623701 , e-mail: office@intemerata.eu.
  2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro několik různých účelů, tj. Pro řádné provádění smlouvy uzavřené s námi, pro daňové účely, a mohou být také zpracovány za účelem uplatnění nároků podle občanského práva, pokud existují. (Je třeba si uvědomit, že pojem „plnění smlouvy“ zahrnuje rovněž opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, pokud jsou k uzavření smlouvy nezbytná).
  3. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.
  4. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, k jejich přenosu, opravě, žádosti o jejich odstranění nebo vznesení námitky vůči vaší zvláštní situaci.
  5. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozporu s požadavky zákona, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  6. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 s 1 lit. b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Journal of Laws UE. L. z roku 2016 č. 119, s. 1) - dále jen GDPR, (tj. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste jste stranou nebo jednat na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy) čl. 6 s 1 lit. c GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která nám náleží, jako je archivační povinnost) a čl. 9 s 2 lit. f GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obranu nároků).
  7. Příjemci vašich osobních údajů budou ty subjekty, kterým jsme podle příslušných zákonů povinni poskytovat údaje, včetně daňového úřadu, jakož i subjekty, které nám poskytují účetní, přepravní, kurýrní a poštovní služby a právní služby.
  8. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, po kterou bude smlouva plněna, a později, tj. Až do uplynutí promlčecí doby veškerých nároků vyplývajících ze smlouvy a v souvislosti s plněním archivační povinnosti.
  9. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány ve formě profilování.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Tato webová stránka používá soubory cookie k ukládání informací do vašeho počítače.
Soubory cookie používáme k poskytování služeb na nejvyšší úrovni, tj. způsobem
přizpůsobeným individuálním potřebám. Používání webu beze změny nastavení souborů cookie
znamená, že budou uloženy ve vašem koncovém zařízení.
Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit.
Další podrobnosti v našich zásadách používání souborů cookie